Как да добавя или редактирам полета?

След като се създаде ферма, можете да добавяте полета към фермата си чрез качване или очертаване.

 

 

Качване на полета

 

Полетата може да се качват в Atfarm чрез импортиране на shape-файлове. Уверете се, че shape-файловете ви са в.zip файл. Atfarm също така приема xmlgmlkmlkmz или shape-файлове. Важно е да поддържате максимален и минимален размер на полето, когато качвате полетата.

 

Обикновено получавате файл с вашите граници на полето от местния орган, който регистрира границите на полето. В противен случай може да успеете да ги изтеглите от вашия софтуер за управление на фермата.

 

За да качите вашите полета в Atfarm, следвайте тези стъпки:

 

 1. Отворете Atfarm.
 2. Изберете фермата, към която искате да добавите поле.
 3. Щракнете върху „Добавяне на поле “.
 4. Щракнете върху „Качване на полета“.
 5. Щракнете върху „Изберете файловете си“ и изберете файловете за качване от вашия компютър или локализирайте файловете на компютъра и ги плъзнете и пуснете в показаната страница.
 6. Можете вече да видите контура на полето на картата. Проверете дали местоположението на полето е правилно. Ако не е така, щракнете върху стрелките по-долу, за да промените координатната система, докато контурът на полето съвпадне с координатната система.
 7. Щракнете върху „Потвърждение“.
 8. Получавате бележка дали качването е успешно, или не. Ако е успешно, получавате резюме на броя полета, които сте качили, и общото количество хектари.

 

 

Ако ви трябва съдействие за качването на файла, се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти. Можем да ви помогнем с импортирането. За да ускорите процеса на оказване на съдействие от наша страна, прикрепете файла си с полетата.

 

 

Очертаване на полета

 

Полетата могат да се чертаят ръчно, като се следват стъпките по-долу:

 

 1. Отворете Atfarm.
 2. Изберете фермата, към която искате да добавите поле.
 3. Щракнете върху „Добавяне на поле “.
 4. Щракнете върху „Ръчно създаване “.
 5. Стъпка А: Въведете своя пощенски код/адрес или щракнете върху „Локализиране на моята позиция“, за да намерите полето си на картата
 6. Стъпка Б: Изберете своя инструмент. Можете да изберете да чертаете външна и вътрешна граница, да изтривате точка или да започнете отначало.
 7. Когато сте готови, щракнете върху „Запис на границата“.
 8. Въведете класа и типа на културата, както и името на полето.
 9. Щракнете върху „Запис на поле“.
 10. Общият преглед на полето и изображенията на биомасата за вашето създадено поле сега ще се появят на екрана ви.

 

Съвет: Можете да мащабирате в картата със знака плюс или с превъртащия бутон на мишката, за да чертаете по-точно. Можете да местите картата, като щраквате върху нея, задържате клавиша на мишката натиснат и я плъзгате.

 

 

Можете да редактирате границите на полето си и подробните данни за полето и да изтривате своето поле по всяко време, след като сте ги добавили към Atfarm, чрез щракване върху трите малки точки до името на полето и избиране на желаната опция.

 

 

Очертаване на външни граници на полето

 

Започнете да чертаете полето си със създаване на външната граница чрез следните стъпки:

 

 1. Изберете „Външна граница“.
 2. Започнете да чертаете, като щракнете върху един външен ъгъл на полето с вашия курсор на мишката.
 3. Проследете външната граница на полето, докато не стигнете обратно до началната точка.
 4. Завършете чертежа си, като щракнете върху началната точка.

 

 

Очертаване на вътрешните граници на полето за изключване на области вътре в полетата

 

Някои полета имат непродуктивни области, като например могили и дървета. Трябва да създадете вътрешна граница вътре в полето ви, така че Atfarm да не калкулира средното количество тор за вашето поле със същите области.

 

Следвайте тези стъпки:

 

 1. Щракнете върху „Вътрешна граница “.
 2. Щракнете върху вътрешния ъгъл на областта, която искате да изключите.
 3. Проследете областта, която искате да изключите, докато не стигнете обратно до началната точка.
 4. Завършете чертежа си, като щракнете върху началната точка.

 

 

Промяна на границите и изтриване на точки

 

За да промените външната или вътрешната граница на полето си, следвайте тези стъпки:

 

 1. Щракнете върху една от белите точки на линията на границата на полето, задръжте натиснат надолу бутона на мишката и плъзнете там, където искате да бъде.
 2. Пуснете бутона на мишката.

 

За да изтриете дадена точка на границата, следвайте тези стъпки:

 

 1. Щракнете върху „Изтриване на точка“.
 2. Щракнете върху точка на границата, която искате да изтриете.

 

Ако искате да изтриете целия чертеж, щракнете върху „Стартиране отначало“.

 

 

Промяна на подробни данни за полето, като например име, регион или типове култури

 

Ако искате да промените подробните данни за полето ви, следвайте тези стъпки:

 

 1. Отворете Atfarm.
 2. Изберете фермата, която ще се редактира.
 3. Изберете полето, което ще се редактира.
 4. Щракнете върху трите бели точки до името на полето.
 5. Щракнете върху „Редактиране на подробните данни“.
 6. Въведете името на полето, региона и типа на културите.
 7. Щракнете върху „Запис на поле “.

 

 

Изтрий полета

 

Можете да изтриете дадено поле, като следвате тези стъпки:

 

 1. Отворете Atfarm.
 2. Изберете фермата , която ще се редактира.
 3. Изберете полето, което ще се изтрива.
 4. Щракнете върху трите бели точки до името на полето.
 5. Щракнете върху „Изтриване на поле“.
 6. Ще се отвори изскачащ прозорец, за да решите за последен път.
 7. Щракнете върху „Изтриване на поле“, за да изтриете полето, или щракнете върху „Отмяна“, за да запазите полето.

 

 

Как да приложите едно действие за няколко полета

 

Можете да възложите тип посев към едно или повече полета или да изтриете едно или повече полета едновременно, като следвате тези стъпки:

 

 1. Отворете Atfarm.
 2. Изберете фермата, която ще се редактира.
 3. Щракнете върху трите бели точки до името на фермата ви.
 4. Изберете „Промяна на типа култура“ или „Изтриване на полета“ в зависимост от действието, което искате да осъществите.
 5. Щракнете върху квадратчето за отметка до всички полета, за които искате да извършите групово действие. Можете да щракнете върху „Избор на всички“, за да изберете всички полета в една категория тип култура.
 6. Изберете класа и типа на културата в падащия списък и щракнете върху „Промяна на типа култура“ или щракнете върху „Изтриване на полета“ най-отдолу в зависимост от избраното действие в стъпка 4.
 7. Анулирайте процеса, като щракнете върху „Отмяна“.

Беше ли полезна тази статия?

30 от 31 считат материала за полезен

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.