Hur kan man följa grödans utveckling under säsongen med biomassakartor?

När du har lagt till fältet kan du se en satellitbild av det. Du kan byta vy genom att klicka på panelen i det nedre högra hörnet. Du kan välja mellan olika satellitkartor och välja olika biomassakartor för att visa variationerna i fältet.

 

biomass.png

 

 

Vilken satellitkarta ska jag använda?

 

Du kan välja mellan två typer av satellitkartor:

 

 

Grundkarta

 

Denna högupplösta men gamla jordartskarta är ett användbart alternativ för att identifiera fältgränser. Grundkartan ger möjlighet att navigera på fält och få hög upplösning på fältgränser, särskilt för att upptäcka bäckar, vägar osv.

 

base_map.png

 

 

Fältvisning

 

Dessa satellitbilder med låg upplösning men med aktuell information är användbara för att kontrollera fältets tillstånd. Satellitbilderna tas var tredje till femte dag av våra satelliter. Genom att titta på olika tidpunkter kan du observera grödans utveckling på ett fält. Moln kan lätt upptäckas genom fältbilderna tack vare algoritmen för molndetektering. Eftersom moln kan störa i skapandet av varierade kvävestyrningsfiler ger denna funktion användarna möjlighet att kontrollera bilder utan moln.

 

field_vie.png

 

Om du vill visa molniga satellitbilder klickar du på "Visa molniga dagar" i det nedre högra hörnet.

 

cloudy.png

 

Du kan nu välja en satellitbild med moln genom att klicka på satellitbilden som visas i tidslinjen. Satellitbilder som innehåller moln markeras med en molnikon.

 

cloud.png

 

En satellitbild med moln ser ut så här:

 

cloudy_day.png

 

 

Vilken biomasskarta ska jag använda?

 

Du kan välja mellan tre typer av kartor för att visa variationen på fältet:

 

 

 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)-karta

 

NDVI-kartan använder NDVI-indexet för att illustrera kvävebrist i grödan. NDVI-indexet visas med en fast grön färgskala från mycket låg biomassa till maximal biomassa. Mörkgröna områden representerar större biomassa medan ljusgröna områden mindre biomassa. Med hjälp av NDVI-kartor kan skillnaden mellan frisk och stressad vegetation kvantifieras. Denna funktion har dock en begränsning. Särskilt när grödorna växer större och beståndet är mättade (högsta biomassa) mättas NDVI-indexet, och man kan inte längre se skillnader mellan högsta och lägsta tillväxt inom ett fält. Därför rekommenderas att man använder den optimerade kartan för att uppskatta kväveupptaget i senare tillväxtstadier.

 

NDVI.png

 

 

Optimerad karta

 

Grunden för den optimerade kartan är data från flera års användning av Yara N-sensor i fält. Den optimerade kartan är inte känslig för olika tillväxtstadier eller om grödan sluter sig. Det optimerade indexet är inte lika snabbt mättat som NDVI och har en bättre korrelation med kväveupptaget. Kväveupptaget kan uppskattas för en bättre övervakning av vegetationen. Den optimerade kartan gör det möjligt att analysera grödor inte bara under hela tillväxtcykeln utan även över årstiderna. Färgskalorna anpassas efter lägsta och högsta indexvärden i en satellitbild. Låg biomassa representeras av bruna toner. En mängd olika gröna nyanser representerar grödans utveckling. I takt med att grödan utvecklas ändras färgen till blå och lila nyanser. Denna karta är användbar för att identifiera skillnader i vegetationstillväxten på fält.

 

N_Sensor.png

 

 

N-upptagskarta

 

N-upptagskartan visar den mängd kväve som växterna har tagit upp fram till ett visst datum. Det aktuella värdet för kväveupptaget i fält (kg N/ha) beräknas från molnfria satellitbilder.

 

Kartan visar det absoluta kväveupptaget en specifik dag, där varje pixel är associerad med ett värde för kväveupptag. Detta gör kartan över kväveupptaget idealisk för att identifiera variationer i kväveupptaget inom ett fält.

 

Kväveupptaget illustreras med en färgskala från gult till mörkgrönt och visualiserar en dynamisk skala. Gult representerar den lägsta mängden kg N/ha, vilket är -30 av det dagliga genomsnittet, medan mörkgrönt representerar den högsta mängden kg N/ha, vilket är +30 av det dagliga genomsnittet. Kartan visar därför en total variation på 60 kg/ha inom ett fält.

 

N-uptake_map.png

 

N-upptagskartan är för närvarande tillgänglig för olika grödor, men värdet för kväveupptaget är bättre inom nedan angivna utvecklingsstadier och sämre utanför dessa stadier:

 

Gröda Tillväxtstadier med hög noggrannhet

Havre

Bestockning - blomning

Korn

Bestockning - blomning

Majs

V6 (6:e bladet) - V9 (9:e bladet)

Potatis

Vegetativ tillväxt - första synliga blomknopp

Råg

Bestockning - blomning

Raps

Bestockning - blomning

Rågvete

Bestockning - blomning

Vall

Inte beroende av utvecklingsstadie
Vete Bestockning - blomning

Var denna artikel till hjälp?

115 av 120 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.