Hur skapar, redigerar och exporterar jag tilldelningskartor?

När du har lagt till dina fält kan du skapa och exportera din tilldelningskarta genom att följa stegen eller filmerna nedan.

 

 1. Öppna Atfarm.
 2. Välj den gård som du vill skapa tilldelningskartan för.
 3. Välj det fält som du vill skapa tilldelningskartan för.
 4. Klicka på ”Hämta rekommendation”.
 5. Välj ”Tilldelningskartor”.
 6. Välj biomasskartdatum. Du bör använda den senaste molnfria bilden.
 7. Välj utvecklingsstadium för din gröda för det datum då kartbilden för biomassa togs.
 8. Klicka på ”Fortsätt”.
 9. Ange målkvävemängd, den nedre och övre gränsen, gödselmedlet och kväveinnehållet i %.
 10. Klicka på ”Generera automatiskt” (beräkning baserad på N-Sensor-vegetationsindex/N-Sensor-biomassbild) eller ”Skapa manuellt” för att skapa din tilldelningskarta manuellt.
 11. Om du väljer att automatiskt generera tilldelningskartan väljer du nu mellan zon- och rasterkarta. Om du väljer att skapa tilldelningskartan manuellt kan du nu justera ditt fält med penselredigeraren.
 12. Klicka på ”Exportera”.
 13. Din tilldelningskarta har nu sparats i Atfarm. Välj mellan de terminalexportalternativ som visas och exporten till vår kostnadsfria Atfarm-mobilapp på din smartphone.
 14. Klicka på hämtningssymbolen bredvid de exportalternativ som du har valt.
 15. Din tilldelningskarta sparas nu som en zip-fil till din dator/skickas till din Atfarm-mobilapp på din smartphone.

 

Du kan exportera tilldelningskartorna direkt efter att du har skapat dem eller så kan du exportera dem när som helst efteråt. Du hittar dina sparade tilldelningskartor i din fältinformationsvy.

 

Nu kan du överföra din tilldelningskarta till din terminal.

 

Amazone AmaTron 3 Shapefile

 

Amazone AmaTron 4 Shapefile

 

Bogballe Shapefile

 

Fendt Variotronic Shapefile

 

Fendt Variotronic ISOXML

 

IsoMatch Tellus PRO ISOXML

 

RAUCH CCI 100 Shapefile

 

RAUCH CCI 1200 Shapefil

 

Trimble Shapefile

 

 

Valtra SmartTouch

 

 

Varför varnas jag av systemet om att satellitbilden är äldre än fem dagar?

 

Tilldelningskartor skapas baserat på biomassbilder. Bästa praxis är att skapa en tilldelningskarta med en aktuell bild eftersom den återspeglar grödans aktuella status. Äldre bilder kan potentiellt visa biomassvärden som inte representerar det aktuella tillståndet. Så när du använder gamla bilder måste du se till att de återspeglar den aktuella prestandan för grödan på fältet.

 

 

Varför måste jag välja ett utvecklingsstadium?

 

Vi rekommenderar ett utvecklingsstadium beroende på vilken gröda du väljer. Vår algoritm fungerar baserat på tusentals prover och laboratorietester och anpassar sig efter grödan och utvecklingsstadiet.

 

 

Vilken information behöver jag för att skapa tilldelningskartan?

 

Målkvävegivan är den genomsnittliga kvävegivan som du vill tilldela på ditt fält. Den används som huvudingångsvärdet för algoritmerna. Satellitbilderna ger information om de olika kvävebehoven i fältet, men de ger inte lämpliga absoluta kvävevärden att arbeta med. Du kan använda vår N-Tester för att fastställa den agronomiskt optimala kvävemängden för din nästa tilldelning.

 

Den nedre och övre gränsen sätter gränser för N-Sensor-algoritmen för att ge möjlighet att justera den till din förtroendenivå.

 

Välj det gödselmedel som du vill använda på ditt fält i en rullgardinsmeny. Läs nedan om ditt gödselmedel inte finns med i listan.

 

Kväveinnehållet i procentenheter anger kväveinnehållet för 100 kg gödselmedel.

 

 

Mitt gödselmedel finns inte med i rullgardinsmenyn.

 

Vilka gödselmedel som finns att välja mellan baseras på ditt land. Om ditt gödselmedel inte finns med i rullgardinsmenyn väljer du ”Annat flytande gödselmedel”/”Annat fast gödselmedel”. Klicka sedan på ”Skapa manuellt”. Nu kan du manuellt rita tilldelningskartan.

 

 

Skapa din tilldelningskarta manuellt med hjälp av penselredigeraren

 

Du kan justera och redigera din tilldelningskarta med penselredigeraren och justera gödslingszoner och -mängder.

 

Följ dessa steg för att justera gödselmängden för varje pensel:

 

 1. Klicka på siffran under en viss penselfärg.
 2. Ändra siffran.
 3. Nu justeras gödselmängden för penselfärgen och alla pixlar i den här färgen uppdateras automatiskt till den nya kvävemängden.

 

Följ dessa steg för att ändra gödslingszonerna på din tilldelningskarta:

 

 1. Välj en penselfärg med kvävemängden som du vill tilldela en viss del av fältet genom att klicka på den.
 2. Penseln är nu aktiverad. Markören har växlat till den valda färgen. Om du vill inaktivera borsten klickar du igen på penselfärgen.
 3. Klicka med borsten på pixlarna på din tilldelningskarta som du vill ändra.
 4. Färgen på den specifika pixeln ändras till den färg du valde.

 

Tips! Du kan zooma in på tilldelningskartan med plustecknet eller med musrullningsknappen för att rita mer exakt.

 

 

Vad innebär cellstorleken?

 

Cellstorleken avser pixlarnas spatiala upplösning från dina satellitdata.

 

 

Vad är skillnaden mellan ”zonkarta” och ”rasterkarta”?

 

Om du skapade din tilldelningskarta automatiskt kan du välja mellan zon- och rasterkarta.

 

 

Zonkarta

 

Om du skapar din tilldelningskarta som en zonkarta grupperas kvävegivan i områden med samma värde. Skalan skapas med steg om 10 %. Det gör det enklare att använda spridare med knappar för +/- 10 %. Zonkartan är bäst vid manuell användning eller tillsammans med äldre terminaler.

 

 

Rasterkarta

 

Om du skapar din tilldelningskarta som rasterkarta beräknas kvävegivan per cell. Med hjälp av rasterkartan får du maximal precision för kvalitetsutrustning.

 

 

Varför finns det mellanrum mellan pixlarna på tilldelningskartan? Varför finns det tilldelningspixlar utanför fältgränserna?

 

Varje pixel på tilldelningskartan representerar mitten av en ruta på 20 x 20 m. Genom att använda den här designen kan du se fältets biomassa med hjälp av pixlarna.

 

Varje hörn av fältet måste vara kopplat med ett kvävevärde, även om de flesta av rutorna på 20 x 20 m ligger utanför fältet. Så att din spridare kan läsa tilldelningskartan behöver du bara arbeta på fältgränserna som du brukar göra.

 

 

Vilken filtyp behöver jag exportera?

 

Vilken filtyp du behöver hämta beror på din spridarterminaltyp. Denna information finns i användarhandboken för din spridarterminal.

 

Om du vill kontrollera kompatibiliteten hos din terminal och spridare kan du kontakta vårt kundtjänstteam och begära en testfil. Vi skickar filen med instruktioner, så att du snabbt kan kontrollera utrustningens kompatibilitet.

 

 

Kan jag skapa tilldelningskartor för flera fält på en gång?

 

Tyvärr kan du bara skapa tilldelningskartor för ett fält i taget. Men vi arbetar på att förbättra vår programvara.

Var denna artikel till hjälp?

38 av 43 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.