Vad är Atfarm och hur kan det hjälpa mig?

Atfarm är ett digitalt modulärt verktyg som finns tillgängligt som webbapp med en extra gratis mobilapp för övervakning av växternas utveckling, generering av tilldelningskartor och analysering av kvävebehovet hos dina växter för att använda kvävegödsel och annat gödselmedel på ett effektivare sätt.

 

Du kan skapa ett obegränsat antal gårdar och ladda upp eller rita dina fält. Du kan även bjuda in användare till dina gårdar.

 

 

Det finns tre nyckelfunktioner i Atfarm:

 

 

Gratis övervakning av biomassa

 

Med den lättanvända plattformen kommer Atfarm att kunna fjärrövervaka biomasstatusen för dina fält och identifiera variationer i grödor i alla utvecklingsstadium och fatta välgrundade beslut om din kvävegödsling. Atfarm använder satellitbilder som tas var tredje till femte dag, så att du kan övervaka ditt fälts aktuella biomasstatus.

 

Läs mer om övervakning av biomassa här.

 

 

Tilldelningskartor för kvävegödsling

 

På grund av den unika N-sensoralgoritmen kan dina genererade biomasskartor nu användas för att skapa tilldelningskartor som synliggör skillnader, särskilt i dina grödors senare utvecklingsstadier.

 

Du kan lägga till dina fält i Atfarm genom att importera eller rita dem och skapa och individuellt anpassa tilldelningskartor för att optimera kvävegödsling. Du kan sedan exportera tilldelningskartan till din terminal eller så kan du skicka tilldelningskartan till din smartphone om du inte har någon tilldelningsspridare och använda den kostnadsfria Atfarm-mobilappen som terminal.

 

Fördelar med varierad spridning:

 

 • ökad kväveanvändningseffektivitet
 • mindre kväve finns kvar i jorden efter skörden, vilket leder till minskad risk för urlakning
 • lägre kvävebalansöverskott
 • lättare att kompensera för utvecklingsskillnader inom ett fält
 • minskad risk för att grödan viker sig
 • enklare skörd på grund av mer homogent växande grödor
 • högre avkastning och proteininnehåll beroende på väderförhållanden

 

Klicka här för att få mer information om vad som krävs för att använda Atfarmstilldelningskartor.

 

 

Hämta kväverekommendationer

 

Du kan använda vår kostnadsfria fotoanalys för att analysera raps och höstspannmål i tidiga utvecklingsstadier. Du tar helt enkelt en bild av din växt med din smartphonekamera i Atfarm-mobilappen och sedan får du en kväverekommendation.

 

Dessutom kan du analysera ännu fler typer av grödor i senare utvecklingsstadier med N-Tester-Analysis gjort med Atfarm-mobilappen och N-Tester mottagna kväverekommendationer kan användas som grund för att skapa dina tilldelningskartor.

 

Varför ska jag använda N-Tester tillsammans med tilldelningskartmodulen i Atfarm?

 

 1. Med N-Tester vet du bara när och hur mycket kväve dina grödor behöver. Genom att även använda Atfarm kan du bestämma hur kvävet ska fördelas över fältet.
 2. Du kommer att arbeta mer resurseffektivt och mer miljövänligt samtidigt som du förbättrar kvaliteten och säkerställer avkastningen.
 3. Du har en helhetsbild av dina fält och du kan upptäcka avvikelser i tid och reagera på dem med lämpliga åtgärder. Detta gäller inte bara gödsling utan även t.ex. växtskydd.
 4. Du har nästan fullständig spårbarhet och dokumentation av uppmätta värden och kan därmed fatta beslut för att öka din verksamhets effektivitet.
 5. Du kan registrera kvävetillförselsstatusen för varje område om och om igen och generera tilldelningskartor från kväverekommendationerna när som helst.

Var denna artikel till hjälp?

29 av 36 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.