Hur använder jag mina tilldelningskartor med Atfarm-mobilappen?

Följ de här stegen efter att du har exporterat din mängddoseringskarta (VRA) till din smarttelefon:

 

 1. Öppna Atfarm-mobilappen.
 2. Välj vilken gård du vill använda tilldelningskartan för.
 3. Välj vilket fält du vill använda tilldelningskartan för.
 4. Fältinformationsvyn öppnas.
 5. Bläddra ner och välj tilldelningskartan du vill använda. Tips: Du kan också skapa en tilldelningskarta direkt i Atfarm-appen genom att använda knappen ”Lägg till tilldelningskarta”.
 6. Din genererade tilldelningskarta öppnas nu.
 7. Klicka på ”Skapa tilldelningsuppgift”.
 8. Välj mellan lägena ”Efter körhastighet” och ”Efter mängd”.
 9. Klicka på ”Börja köra”.
 10. Aktivera plats.
 11. Börja köra:
 12. När du har slutfört tilldelningen klickar du på ”Markera som slutförd”.
 13. Klicka på ”Bekräfta slutförande” för att avsluta tilldelningsuppgiften eller ”Fortsätt att köra” för att fortsätta tilldelningen.
 14. Du hittar den slutförda tilldelningsuppgiften i fältöversikten.

 

Viktiga anvisningar:

 • Montera telefonen i traktorhytten.
 • Ställ in GPS-precisionen på telefonen till ”hög”.
 • GPS-funktionen är oftast mycket mindre exakt i skogar och djupa dalar.
 • Ställ in spridaren på rätt sätt.

 

 

Vad betyder ”efter körhastighet” och ”efter mängd”?

 

”Spridning efter körhastighet” = körläge

 

Om det inte är möjligt att anpassa flödeshastigheten på din gödselspridare medan du kör kan du anpassa körhastigheten i körläget.

 

När du har följt stegen ovanför och valt läget ”efter körhastighet” i steg åtta följer du de här stegen:

 

 1. Ange den rekommenderade genomsnittliga körhastigheten under ”Genomsnitt”.
 2. Ställ in din spridare till medelflödeshastigheten och den genomsnittliga körhastigheten som visas på skärmen.
 3. Håll dig till körhastigheten som visas i appen när du kör ute på fälten.

 

Viktig information:

Även om körläget gör det möjligt för alla användare att utnyttja varierad gödning, finns det tekniska begränsningar. Eftersom du måste kunna hålla ett konstant motorvarvtal för att få en så jämn spridning som möjligt, behöver du byta växel för att ändra hastighet. Därför måste traktorn du använder ha flera växlar som kan användas inom hastighetsintervallet på fältet. Vi rekommenderar att du använder en traktor med powershift eller en CVT-/IVT-växellådaför att undvika att hastigheten reduceras vid växling. Om du använder en traktor med ett litet antal växlar, eller om kopplingen måste användas vid växling, kan det leda till hastighetsvariationer i körningen och oönskade spridningsresultat.

 

 

”Spridning efter mängd” = flödeshastighetsläge

 

Om din spridare har en terminal där du kan ändra flödeshastigheten i farten bör du använda flödeshastighetsläget.

 

När du har följt stegen ovanför och valt läget ”efter flödeshastighet” i steg åtta följer du de här stegen:

 

 1. Ställ in spridaren på medelflödeshastigheten som visas på skärmen.
 2. Håll dig till flödeshastigheten som visas i appen när du kör ute på fälten.

 

 

Varför måste jag välja ett land i Atfarm-appen?

 

Valet av land påverkar både språket och regionsspecifika kalibreringar. De mätresultat som du får i appen är specifika för grödan och gäller endast för det produktionssystem och den geografiska plats där de har tagits fram och testats. Användargränssnittet ställs automatiskt in på det valda landets språk.

 

Det är för närvarande inte möjligt att separera språk och kalibrering.

Var denna artikel till hjälp?

8 av 8 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.