Hur lägger jag till och redigerar fält?

När du har skapat din gård kan du lägga till fält på din gård genom att ladda upp eller rita.

 

 

Ladda upp fält

 

Du kan ladda upp dina fält till Atfarm genom att importera shapefiler. Se till att du har din shapefil som en zip-fil. Vi accepterar även xml-gml-kml-kmz- och shapefiler. Det är dessutom viktigt att behålla den maximal och minimal fältstorleken vid uppladdning av fält.

 

Du får vanligtvis en fil med dina fältgränser från den lokala myndighet som registrerar fältgränser. Annars kan du eventuellt ladda ned dem från din gårdshanteringsprogramvara.

 

Följ dessa steg för att ladda upp dina fält till Atfarm:

 

 1. Öppna Atfarm.
 2. Välj den gård som du vill lägga till ett fält i.
 3. Klicka på ”Lägg till fält”.
 4. Klicka på ”Ladda upp fält”.
 5. Klicka på ”Välj dina filer” och välj de filer som ska överföras från din dator eller leta reda på filerna på datorn och dra och släpp dem på den visade sidan.
 6. Du kan nu se fältets kontur på kartan. Kontrollera om fältets placering är korrekt. Om inte, klickar du på pilarna nedan för att ändra koordinatsystemet tills fältets kontur stämmer överens med koordinatsystemet.
 7. Klicka på ”Bekräfta”.
 8. Du får ett meddelande där det står om uppladdningen lyckades eller inte. Om det lyckades får du en sammanfattning av antalet fält som du har laddat upp och det totala antalet hektar.

 

Om du behöver support under filuppladdningen kan du kontakta vårt kundtjänstteam. Vi kan hjälpa dig med importen. Om du vill skynda på supportprocessen kan du bifoga filen med dina fält.

 

 

Rita fält

 

Du kan även rita dina fält genom att följa dessa steg:

 

 1. Öppna Atfarm.
 2. Välj den gård som du vill lägga till ett fält i.
 3. Klicka på ”Lägg till fält”.
 4. Klicka på ”Skapa manuellt”.
 5. Steg A: Ange postnummer/adress eller klicka på ”Hitta min position” för att hitta ditt fält på kartan
 6. Steg B: Välj ditt verktyg. Du kan välja att rita en yttre och inre gräns, att radera en punkt eller börja om.
 7. När du är klar med ritningen klickar du på ”Spara gräns”.
 8. Ange grödklass och -typ och fältnamn.
 9. Klicka på ”Spara fält”.
 10. Fältöversikten och biomassbilderna för ditt skapade fält visas nu på skärmen.

 

Tips! Du kan zooma in på kartan med plustecknet eller med musrullningsknappen för att rita mer exakt. Du kan flytta kartan genom att klicka, hålla nere och dra den.

 

Du kan redigera fältgränser och fältuppgifter och ta bort fältet när som helst efter att du har lagt till dem i Atfarm genom att klicka på de tre små punkterna bredvid fältets namn och välja önskat alternativ.

 

 

Rita den yttre fältgränsen

 

Börja rita ditt fält genom att skapa den yttre gränsen genom att följa dessa steg:

 

 1. Välj ”Yttre kant”.
 2. Börja rita genom att klicka på ett av fältets yttre hörn med markören.
 3. Rita längs den yttre fältgränsen tills du kommer tillbaka till startpunkten.
 4. Slutför ritningen genom att klicka på startpunkten.

 

 

Rita en inre fältgräns för att exkludera områden inuti fältet

 

Vissa fält har icke-produktiva områden som laguner och träd. Du måste skapa en inre kant inuti fältet, så att Atfarm inte beräknar den genomsnittliga mängden gödselmedel för ditt fält inklusive dessa områden.

 

Följ dessa steg:

 

 1. Klicka på ”Inre kant”.
 2. Klicka på ett yttre hörn av det område som du vill utesluta.
 3. Rita längs det område som du vill utesluta tills du kommer tillbaka till startpunkten.
 4. Slutför ritningen genom att klicka på startpunkten.

 

 

Ändra gränser och ta bort punkter

 

Följ dessa steg för att ändra fältets yttre eller inre gräns:

 

 1. Klicka på en av de vita punkterna på fältets kantlinje, håll ned musknappen och dra punkten dit du vill att den ska vara.
 2. Släpp musknappen.

 

Följ dessa steg för att ta bort en viss punkt på gränsen:

 

 1. Klicka på ”Ta bort punkt”.
 2. Klicka på en punkt på gränsen som du vill ta bort.

 

Om du vill ta bort hela ritningen klickar du på ”Börja om”.

 

 

Ändra fältinformation som namn, region och grödtyp

 

Följ dessa steg om du vill ändra fältuppgifterna för ett av dina fält:

 

 1. Öppna Atfarm.
 2. Välj den gård som ska redigeras.
 3. Välj det fält som ska redigeras.
 4. Klicka på de tre små punkterna bredvid fältets namn.
 5. Klicka på ”Redigera information”.
 6. Ange fältnamnet, regionen och grödtypen.
 7. Klicka på ”Spara fält”.

 

 

Ta bort fält

 

Du kan ta bort ett fält genom att följa dessa steg:

 

 1. Öppna Atfarm.
 2. Välj den gård som ska redigeras.
 3. Välj det fält som ska tas bort.
 4. Klicka på de tre små punkterna bredvid fältets namn
 5. Klicka på ”Ta bort fält”.
 6. Ett popup-fönster öppnas så att du kan bekräfta en sista gång.
 7. Klicka på ”Ta bort fält” för att ta bort fältet eller klicka på ”Avbryt” för att behålla fältet.

 

 

Kan jag tillämpa en åtgärd på flera fält på en gång?

 

Du kan tilldela en grödtyp till ett eller flera fält eller ta bort ett eller flera fält på en gång genom att följa dessa steg:

 

 1. Öppna Atfarm.
 2. Välj den gård som ska redigeras.
 3. Klicka på de tre små prickarna bredvid gårdens namn.
 4. Välj ”Ändra typ av gröda” eller ”Ta bort fält” beroende på vilken åtgärd du vill utföra.
 5. Klicka på kryssrutan bredvid alla fält som du vill tillämpa åtgärden på. Du kan klicka på ”Markera alla” för att välja alla fält inom en grödtypskategori.
 6. Välj grödklass och -typ i rullgardinsmenyn och klicka på ”Ändra typ av gröda” eller klicka på ”Ta bort fält” längst ner beroende på vilken åtgärd du valde i steg 4.
 7. Du kan avbryta processen genom att klicka på ”Avbryt”.

Var denna artikel till hjälp?

26 av 27 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.