Hvordan oppretter, redigerer og eksporterer jeg VRA-kart?

Når du har lagt til skifter, kan du opprette og eksportere VRA-kartet ved å følge trinnene eller videoene nedenfor.

 

Merknad for gras: Du kan lage VRA-kart for eng til slått (ikke beite) som inneholder timotei, raigras eller svingel. og har et kløverinnhold på inntil 5 %. Vi jobber imidlertid allerede med å kalibrere algoritmen vår gras med høyere kløverinnhold.

 

 1. Åpne Atfarm.
 2. Velg gården du vil opprette VRA-kartet for.
 3. Velg skiftet du vil opprette VRA-kartet for.
 4. Trykk på «Få anbefaling».
 5. Velg «Påføringskart med variable mengder».
 6. Velg dato for biomassekartet. Du bør bruke det nyeste skyfrie bildet.
 7. Velg vekststadiet for avlingen din for datoen da bildet av biomassekartet ble tatt.
 8. Klikk på «Fortsett».
 9. Angi N-målmengden, den nedre og øvre grensen, gjødselen og % N-innholdet.
 10. Klikk på «Generer automatisk» (beregning basert på bilde av N-Sensor-vegetasjonsindeksen/N-Sensor-biomassen) eller «Opprett manuelt» for å opprette VRA-kartet manuelt
 11. Hvis du valgte å generere VRA-kartet automatisk, velger du nå mellom sone- og rasterkart. Hvis du valgte å opprette VRA-kartet manuelt, kan du nå justere skiftet med børsteredigeringen.
 12. Klikk på «Eksporter». 
 13. VRA-kartet er nå lagret i Atfarm. Velg mellom de viste eksportalternativene for terminalen og eksporten til vår kostnadsfrie Atfarm-mobilapp på smarttelefonen.
 14. Klikk på nedlastingssymbolet ved siden av eksportalternativene du har valgt.
 15. VRA-kartet lagres nå som en ZIP-fil på datamaskinen / sendes til Atfarm-mobilappen på smarttelefonen.

 

Du kan eksportere VRA-kartene rett etter at du har opprettet dem, eller du kan eksportere dem når som helst etterpå. Du finner de lagrede VRA-kartene i visningen av skiftedetaljer.

 

Nå kan du overføre VRA-kartet til terminalen.

 

Amazone AmaTron 3 Shapefile

 

Amazone AmaTron 4 Shapefile

 

IsoMatch Tellus PRO ISOXML

 

RAUCH CCI 100 Shapefile

 

RAUCH CCI 1200 Shapefile

 

 

Hvorfor advares jeg av systemet om at satellittbildet er eldre enn fem dager?

 

VRA (påføring med variable mengder)-kart opprettes basert på biomassebilder. Den beste praksisen er å opprette et VRA-kart med et gjeldende bilde, siden det gjenspeiler gjeldende status for avlingen. Eldre bilder kan potensielt vise biomasseverdier som ikke representerer gjeldende tilstand. Når du bruker gamle bilder, må du derfor sikre at de gjenspeiler gjeldende ytelse for avlingen på skiftet.

 

 

Hvorfor må jeg velge et vekststadium?

 

Vi anbefaler et vekststadium avhengig av avlingen du velger. Algoritmen vår er basert på tusenvis av prøver og laboratorietester og tilpasser seg avlingen og vekststadiet.

 

 

Hvilken informasjon trenger jeg for å opprette VRA-kartet?

 

N-målmengden er den gjennomsnittlige nitrogenmengden du vil påføre på skiftet. Den brukes som hovedinndataverdi for algoritmene. Satellittbildene gir informasjon om de forskjellige nitrogenopptakene i skiftet, men de gir ikke egnede absolutte nitrogenverdier å arbeide med. Du kan bruke vår N-Tester til å bestemme den agronomisk optimale N-mengden for neste påføring.

 

Den nedre og øvre grensen angir grenser for N-Sensor-algoritmen som gjør det mulig å justere den etter ditt konfidensnivå.

 

Velg gjødselen du vil påføre på skiftet, i en rullegardinliste. Hvis gjødselen ikke er der, kan du lese nedenfor.

 

% N-innholdet uttrykker innholdet av nitrogen i 100 kg gjødsel.

 

 

Gjødselen er ikke i rullegardinlisten.

 

Hvilke gjødsler som tilbys, er basert på landet du bor i. Hvis gjødselen ditt ikke er i rullegardinlisten, velger du «Annen flytende gjødsel / annen fast gjødsel». Klikk deretter på «Opprett manuelt». Du kan nå tegne VRA-kartet manuelt.

 

 

Opprett VRA-kartet manuelt ved hjelp av børsteredigeringen.

 

Du kan justere og redigere VRA-kartet med børsteredigeringen og justere gjødslingssoner og -mengder.

 

Følg disse trinnene for å justere gjødslingsmengden for hver børstefarge:

 

 1. Klikk på tallet under en bestemt børstefarge.
 2. Endre nummeret.
 3. Gjødslingsmengden til børstefargen justeres nå, og alle piksler i denne fargen oppdateres automatisk med den nye nitrogenmengden.

 

Følg disse trinnene for å endre gjødslingssonene på VRA-kartet:

 

 1. Velg en børstefarge med nitrogenmengden du vil bruke på en bestemt del av skiftet, ved å klikke på den.
 2. Børsten er nå aktivert. Markøren ble endret til den valgte fargen. Hvis du vil deaktivere børsten, klikker du på børstefargen på nytt.
 3. Klikk med børsten på pikslene på VRA-kartet du ønsker å endre.
 4. Fargen på den spesifikke pikselen endres til fargen du velger.

 

Tips: Du kan zoome inn på VRA-kartet med plusstegnet eller med rulleknappen for å tegne mer nøyaktig.

 

 

Hva betyr cellestørrelse?

 

Cellestørrelsen henviser til den romlige oppløsningen av pikslene fra satellittdataene.

 

 

Hva er forskjellen på «sonekart» og «rasterkart»?

 

Hvis du opprettet VRA-kartet automatisk, kan du velge mellom sone- og rasterkart.

 

 

Sonekart

 

Hvis du oppretter VRA-kartet som et sonekart, grupperes mengdene i områder med lik verdi. Graderingene opprettes i trinn på 10 %. Dette gjør det enklere å bruke sprederne som har knapper for +/- 10 %. Sonekartet er best for manuell påføring eller til bruk på eldre terminaler.

 

 

Rasterkart

 

Hvis du oppretter VRA-kartet som et rasterkart, beregnes mengden per celle. Bruk av rasterkartet gir deg maksimal presisjon for utstyr av topp kvalitet.

 

 

Hvorfor er det mellomrom mellom pikslene på VRA-kartet? Hvorfor finnes det påføringspiksler utenfor skiftegrensene?

 

Hver piksel på VRA-kartet representerer midten av et kvadrat på 20 x 20 m. Ved å bruke denne designen gjør vi det mulig for deg å se biomassen til skiftet gjennom pikslene.

 

Hvert hjørne av skiftet må ha en tilknyttet N-verdi, selv om mesteparten av kvadratet på 20 x 20 m2 ligger utenfor skiftet. For at sprederen skal kunne lese VRA-kartet, trenger du bare å jobbe på skiftgrensene som du vanligvis gjør.

 

 

Hvilken filtype må jeg eksportere?

 

Filtypen du må laste ned, avhenger av sprederterminaltypen. Du finner denne informasjonen i brukerhåndboken for sprederterminalen.

 

For å sjekke kompatibiliteten til terminalen og sprederen kan du kontakte kundestøtteteamet og be om en testfil. Vi sender deg filen med instruksjoner slik at du raskt kan sjekke kompatibiliteten til utstyret.

 

 

Kan jeg opprette VRA-kart for flere skifter samtidig?

 

Du kan dessverre bare opprette VRA-kart for ett skifte om gangen. Men vi jobber med å forbedre programvaren.

Var denne artikkelen nyttig?

35 av 39 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.