Hvordan kan jeg bruke påføringskartene med atfarm-mobilappen?

Når du har eksportert tildelingskartet for variable mengder (VRA) til smarttelefonen, følg disse trinnene:

 

 1. Åpne Atfarm-mobilappen.
 2. Velg gården du vil bruke tildelingskart for.
 3. Velg skiftet du vil bruke tildelingskart for.
 4. Visningen Skifteinformasjon åpnes.
 5. Rull ned og velg ønsket tildelingskart. Tips: Du kan også opprette et tildelingskart direkte i Atfarm-appen ved å velge knappen Legg til tildelingskart.
 6. Det genererte tildelingskartet åpnes.
 7. Klikk på Opprett tildelingsoppgave.
 8. Velg mellom modusene Etter hastighet og Etter gjennomstrømningsmengde.
 9. Klikk på Start kjøring.
 10. Aktiver plasseringen din.
 11. Start å kjøre.
 12. Når du er ferdig med tildelingen, klikk på Merk som fullført.
 13. Klikk på Bekreft fullføring for å fullføre tildelingsoppgave eller Fortsett å kjøre for å fortsette tildelingen.
 14. Du kan finne den fullførte tildelingsoppgaven i skifteoversikten for skiftet.

 

Viktige instruksjoner:

 • Monter telefonen i traktorens førerhus.
 • Still smarttelefonens GPS-nøyaktighet til høy.
 • GPS er normalt ikke særlig nøyaktig i skogkledde områder og dype daler.
 • Still sprederen korrekt inn.

 

 

Hva betyr Etter hastighet og Etter gjennomstrømningsmengde?

 

Spredning etter hastighet = kjøremodus

 

Hvis det ikke er mulig å justere gjødselssprederens gjennomstrømningsmengde under kjøring, kan du justere kjørehastigheten i kjøremodus.

 

Når du har fulgt trinnene ovenfor og valgt Etter hastighet som modus i trinn 8, følg trinnene nedenfor:

 

 1. Angi ønsket gjennomsnittshastighet under »Kalibrer under fart».
 2. Still sprederen til middels gjennomstrømningsmengde og middels gjennomsnittlig som vises på skjermen.
 3. I skiftet, hold kjørehastigheten som vises i appen.

 

Viktig informasjon:

Kjøremodus gjør det mulig for alle brukere å få enkel tilgang til gjødsling med variabel mengde, men det finnes tekniske begrensninger. Siden du må holde motorturtallet konstant for å sikre et jevnt spredningsmønster, må du skifte gir for å justere hastigheten. Derfor bør traktoren ha flere gir innenfor hastighetsområdet på åkeren. For å unngå hastighetsfall når du skifter gir, anbefaler vi at du bruker en traktor med powershift-girkasse eller CVT/IVT-girkasse. Bruk av traktor med lavt antall gir, eller der man må trykke inn clutchen for å skifte gir, kan føre til kjøring utenfor hastighetsområdet og uønsket spredning.

 

Spredning etter gjennomstrømningsmengde = gjennomstrømningsmengdemodus

Hvis sprederen har en terminal som gjør det mulig å endre gjennomstrømningsmengde i fart, skal du bruke gjennomstrømningsmengdemodus.

Når du har fulgt trinnene ovenfor og valgt Etter gjennomstrømningsmengde som modus i trinn 8, følg trinnene nedenfor:

 1. Still sprederen til gjennomsnittlig gjennomstrømningsmengde som vises på skjermen.
 2. I skiftet, hold gjennomstrømningsmengden som vises i appen.

 

Hvorfor må jeg velge et land i Atfarm-mobilappen?

Valg av land har innvirkning på både språk og regionspesifikke kalibreringer. Måleresultatene du mottar i appen, er vekstspesifikke og gjelder kun for produksjonssystemet og den geografiske plasseringen de ble utviklet og testet for. Brukergrensesnittet angis automatisk til språket for det valgte landet.

For øyeblikket er det ikke mulig å skille språk og kalibrering.

Var denne artikkelen nyttig?

7 av 7 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.