Hvordan legger jeg til og redigerer skifter?

Etter at du har opprettet gården, kan du legge til skifter for gården ved å laste dem opp eller tegne dem.

 

 

Laste opp skifter

 

Du kan laste opp skifter til Atfarm ved å importere formfiler. Sørg for at formfilen er en ZIP-fil. Vi godtar også XML, GML, KML, KMZ eller formfil. Videre er det viktig å beholde maksimal og minimal skiftestørrelse når du laster opp skifter.

 

Du får vanligvis en fil med skiftegrenser fra den lokale myndigheten som registrerer skiftegrenser. Ellers kan du laste dem ned fra gårdsdriftsprogramvaren.

 

Hvis du vil laste opp skifter til Atfarm, følger du disse trinnene:

 

 1. Åpne Atfarm.
 2. Velg gården du vil legge til et skifte for.
 3. Klikk på «Legg til skifte».
 4. Klikk på «Last opp skifter».
 5. Klikk på «Velg filene dine» og velg filene som skal lastes opp fra datamaskinen. Eller finn filene på datamaskinen, og dra og slipp dem på den viste siden.
 6. Du kan nå se skifteomrisset på kartet. Kontroller at plasseringen til skiftet er riktig. Hvis ikke, klikker du på pilene nedenfor for å endre koordinatsystemet til skifteomrisset samsvarer med koordinatsystemet.
 7. Klikk på «Bekreft»
 8. Det vises en merknad som angir om opplastingen var vellykket eller ikke. Hvis den var vellykket, vises et sammendrag av antallet skifter du lastet opp, og totalt antall hektar.

 

Hvis du trenger hjelp til filopplastingen, kan du kontakte kundestøtteteamet vårt. Vi kan hjelpe deg med importen. For at denne prosessen skal gå raskere, ber vi om at du legger ved filen med skiftene.

 

 

Tegne skifter

 

Du kan også tegne skiftene ved å følge disse trinnene:

 

 1. Åpne Atfarm.
 2. Velg gården du vil legge til et skifte for.
 3. Klikk på «Legg til skifte».
 4. Klikk på «Opprett manuelt».
 5. Trinn A: Skriv inn postnummeret/adressen din, eller klikk på «Finn posisjonen min» for å finne skiftet ditt på kartet.
 6. Trinn B: Velg verktøy. Du kan velge å tegne en ytre og indre kant, slette et punkt eller starte helt på nytt.
 7. Når du er ferdig med å tegne, klikker du på «Lagre grense».
 8. Angi avlingsklassen og -typen samt skiftnavnet.
 9. Klikk på «Lagre skifte».
 10. Skifteoversikten og biomassebildene for det opprettede skiftet vises nå på skjermen.

 

Tips: Du kan zoome inn på kartet med plusstegnet eller med musens rullehjul for å tegne mer nøyaktig. Du kan flytte kartet ved å klikke på det, holde museknappen nede og dra det.

 

Du kan redigere skiftgrensene og skiftdetaljene og slette skiftet når som helst etter at du har lagt det til i Atfarm, ved å klikke på de tre små prikkene ved siden av skiftets navn og velge ønsket alternativ.

 

 

Tegne den ytre skiftgrensen

 

Begynn å tegne den ytre grensen til skiftet ved å følge disse trinnene:

 

 1. Velg «Ytre kant». 
 2. Begynn å tegne ved å klikke på et ytre hjørne av skiftet med markøren.
 3. Tegn langs den ytre skiftgrensen til du kommer tilbake til startpunktet.
 4. Fullfør tegningen ved å klikke på startpunktet.

 

 

Tegne en indre skiftgrense for å utelukke områder i skiftet

 

Noen skifter har ikke-produktive områder som laguner og trær. Du må opprette en indre kant i skiftet slik at Atfarm ikke tar disse områdene med i beregningen av gjennomsnittlig gjødselmengde for skiftet.

 

Følg disse trinnene:

 

 1. Klikk på «Indre kant».
 2. Klikk på et ytre hjørne av området du vil utelukke.
 3. Tegn langs området du vil utelukke, til du kommer tilbake til startpunktet.
 4. Fullfør tegningen ved å klikke på startpunktet.

 

 

Endre grenser og slette punkter

 

Følg disse trinnene for å endre den ytre eller indre grensen til skiftet:

 

 1. Klikk på en av de hvite prikkene på kantlinjen i skiftet, hold nede museknappen, og dra punktet dit du vil at det skal være.
 2. Slipp museknappen.

 

Følg disse trinnene for å slette et bestemt punkt på grensen:

 

 1. Klikk på «Slett punkt».
 2. Klikk på et punkt på kantlinjen du vil slette.

 

Hvis du vil slette hele tegningen, klikker du på «Start på nytt».

 

 

Endre skiftedetaljer som navn, region og avlingstype

 

Hvis du vil endre skiftedetaljene for et av skiftene dine, følger du disse trinnene:

 

 1. Åpne Atfarm.
 2. Velg gården som skal redigeres.
 3. Velg skiftet som skal redigeres.
 4. Klikk på de tre små prikkene ved siden av skiftenavnet.
 5. Klikk på «Rediger detaljer».
 6. Angi skiftenavn, region og avlingstype.
 7. Klikk på «Lagre skifte».

 

 

Slette et skifte

 

Du kan slette et skifte ved å følge disse trinnene:

 

 1. Åpne Atfarm.
 2. Velg gården som skal redigeres.
 3. Velg skiftet som skal slettes.
 4. Klikk på de tre små prikkene ved siden av skiftenavnet.
 5. Klikk på «Slett skifte».
 6. Det åpnes et popup-vindu hvor du blir bedt om å bekrefte den ønskede handlingen.
 7. Klikk på «Slett skifte» for å slette skiftet, eller klikk på «Avbryt» for å beholde skiftet.

 

 

Kan jeg bruke én handling på flere skifter samtidig?

 

Du kan tildele en avlingstype til ett eller flere skifter eller slette ett eller flere skifter samtidig ved å følge disse trinnene:

 

 1. Åpne Atfarm.
 2. Velg gården som skal redigeres.
 3. Klikk på de tre små prikkene ved siden av gårdens navn.
 4. Velg «Endre avlingstype» eller «Slett skifter» avhengig av hvilken handling du vil utføre.
 5. Klikk på avmerkingsboksen ved siden av alle skiftene du vil utføre en massehandling for. Du kan klikke på «Velg alle» for å velge alle skiftene innenfor én avlingstypekategori.
 6. Velg avlingsklassen og -typen i rullegardinlisten. Klikk på «Endre avlingstype», eller klikk på «Slett skifte» nederst, avhengig av hvilken handling du valgte i trinn 4.
 7. Du kan avbryte prosessen ved å klikke på «Avbryt».

Var denne artikkelen nyttig?

29 av 30 syntes dette var nyttig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.