Kā pievienot vai rediģēt laukus?

Pēc saimniecības izveides varat savai saimniecībai pievienot laukus, tos augšupielādējot vai zīmējot.

 

 

Lauku augšupielāde

 

Laukus var augšupielādēt rīkā Atfarm, importējot tos formātā shapefile. Pārliecinieties, ka shapefile faila formāts ir .zip fails. Rīks Atfarm pieņem arī formātus xmlgmlkmlkmz vai shapefile. Augšupielādējot laukus, ir svarīgi paturēt minimālo lauka lielumu.

 

Parasti failu ar lauka robežām var saņemt no vietējās iestādes, kas reģistrē lauka robežas. Pretējā gadījumā tos iespējams lejupielādēt no saimniecības pārvaldības programmatūras.

 

Lai augšupielādētu laukus rīkā Atfarm, veiciet tālāk norādītās darbības:

 

 1. Atveriet rīku Atfarm.
 2. Atlasiet saimniecību, kurai vēlaties pievienot lauku.
 3. Noklikšķiniet uz „Pievienot lauku“.
 4. Noklikšķiniet uz „Augšupielādēt laukus“.
 5. Noklikšķiniet uz „Atlasīt failus“ un izvēlieties failus, kas jāaugšupielādē no datora, vai atrodiet failus datorā un ievelciet tos parādītajā lapā.
 6. Tagad kartē ir redzama lauka kontūra. Pārbaudiet, vai lauka atrašanās vieta ir pareiza. Ja tā nav, noklikšķiniet uz bultiņām zem lauka, lai mainītu koordinātu sistēmu, līdz lauka kontūra sakrīt ar koordinātu sistēmu.
 7. Noklikšķiniet uz „Apstiprināt“.
 8. Tiks parādīta atzīme, vai augšupielāde ir bijusi sekmīga. Ja tā ir sekmīga, tiks parādīts kopsavilkums par augšupielādēto lauku skaitu un kopējo hektāru skaitu.

 

Ja jums nepieciešams atbalsts faila augšupielādei, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta komandu. Mēs varam jums palīdzēt veikt importēšanu. Lai paātrinātu atbalsta procesu, pievienojiet failu ar laukiem.

 

 

Lauku zīmēšana

 

Laukus var uzzīmēt manuāli, veicot tālāk norādītās darbības.

 

 1. Atveriet rīku Atfarm.
 2. Atlasiet saimniecību, kurai vēlaties pievienot lauku.
 3. Noklikšķiniet uz „Pievienot lauku“.
 4. Noklikšķiniet uz „Izveidot manuāli“.
 5. A darbība. Ievadiet pasta indeksu/adresi vai noklikšķiniet uz „Atrast manu atrašanās vietu“, lai kartē atrastu savu lauku
 6. B darbība. Izvēlieties rīku. Varat atlasīt, lai uzzīmētu ārējouniekšējorobežu, dzēstu punktu vai sāktu visu no jauna.
 7. Kad zīmēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz „Saglabāt robežu“.
 8. Ievadiet kultūraugu un kultūrauga tipu (piemēram, ziemas kvieši), kā arī lauka nosaukumu.
 9. Noklikšķiniet uz „Saglabāt lauku“.
 10. Tagad ekrānā būs redzams izveidotā lauka pārskats un auga biomasas attēli.

 

Padoms. Varat tuvināt karti ar pluszīmi vai peles ritenīti, lai zīmētu vēl precīzāk. Varat pārvietot karti, noklikšķinot uz tās, turot nospiestu peles taustiņu un velkot to.

 

Varat rediģēt lauka robežas un detalizētu informāciju par lauku un to dzēst jebkurā laikā pēc tā pievienošanas rīkam Atfarm, noklikšķinot uz trīs mazajiem punktiem blakus lauka nosaukumam un izvēloties vēlamo opciju.

 

 

Ārējo lauka robežu zīmēšana

 

Sāciet lauka zīmēšanu ar ārējās robežas izveidi, veicot tālāk norādītās darbības.

 

 1. Atlasiet „Ārējā robeža“.
 2. Sāciet zīmēt, ar kursoru noklikšķinot uz viena lauka ārējā stūra.
 3. Izsekojiet gar ārējā lauka robežu, līdz nonākat atpakaļ sākuma punktā.
 4. Pabeidziet zīmēšanu, noklikšķinot uz sākuma punkta.

 

 

Iekšējo lauku robežu zīmēšana, lai izslēgtu laukos esošos apgabalus

 

Dažos laukos ir neproduktīvas platības, piemēram, ūdenstilpnes, akas, stabi un koki. Jums ir jāizveido iekšējā robeža lauka iekšpusē, lai Atfarm neaprēķinātu vidējo mēslojuma daudzumu šīm platībām.

 

Veiciet tālāk norādītās darbības.

 

 1. Noklikšķiniet uz „Iekšējā robeža“.
 2. Noklikšķiniet uz viena tā apgabala ārējā stūra, kuru vēlaties izslēgt.
 3. Izsekojiet gar apgabala robežu, līdz nonākat atpakaļ sākuma punktā.
 4. Pabeidziet zīmēšanu, noklikšķinot uz sākuma punkta.

 

 

Robežu maiņa un punktu dzēšana

 

Lai mainītu lauka ārējo vai iekšējo robežu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 

 1. Noklikšķiniet uz viena no baltajiem punktiem lauka robežlīnijā, turiet nospiestu peles pogu un velciet punktu uz vēlamo vietu.
 2. Atlaidiet peles pogu.

 

Lai dzēstu noteiktu punktu uz robežas, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

 

 1. Noklikšķiniet uz „Dzēst punktu“.
 2. Noklikšķiniet uz robežas punkta, kuru vēlaties dzēst.

 

Ja vēlaties dzēst visu zīmējumu, noklikšķiniet uz „Sākt no jauna“.

 

 

Tādas detalizētas lauka informācijas kā nosaukuma, reģiona vai kultūrauga nosaukuma mainīšana

 

Ja vēlaties mainīt detalizētu informāciju par kādu no saviem laukiem, veiciet tālāk norādītās darbības:

 

 1. Atveriet rīku Atfarm.
 2. Atlasiet rediģējamo saimniecību.
 3. Atlasiet rediģējamo lauku.
 4. Noklikšķiniet uz trīs mazajiem punktiem blakus lauka nosaukumam.
 5. Noklikšķiniet uz „Rediģēt informāciju“.
 6. Ievadiet lauka nosaukumu, reģionu un izvēlieties kultūrauga nosaukumu.
 7. Noklikšķiniet uz „Saglabāt lauku“.

 

 

Lauku dzēšana

 

Lauku var dzēst, veicot tālāk norādītās darbības:

 1. Atveriet rīku Atfarm.
 2. Atlasiet rediģējamo saimniecību.
 3. Atlasiet dzēšamo lauku.
 4. Noklikšķiniet uz trīs mazajiem punktiem blakus lauka nosaukumam.
 5. Noklikšķiniet uz „Dzēst lauku“.
 6. Tiks atvērts uznirstošais logs, kurā varēsiet pieņemt gala lēmumu.
 7. Noklikšķiniet uz „Dzēst lauku“, lai dzēstu lauku, vai noklikšķiniet uz „Atcelt“, lai lauku paturētu.

 

 

Kā piemērot vienu darbību vairākiem laukiem

 

Varat piešķirt kultūrauga nosaukumu vienam vai vairākiem laukiem vai dzēst vienu vai vairākus laukus uzreiz, veicot tālāk norādītās darbības:

 

 1. Atveriet rīku Atfarm.
 2. Atlasiet rediģējamo saimniecību.
 3. Noklikšķiniet uz trīs mazajiem punktiem blakus saimniecības nosaukumam.
 4. Atkarībā no veicamās darbības atlasiet„Mainīt kultūrauga nosaukumu“ vai „Dzēst laukus“.
 5. Noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas blakus visiem laukiem, ar kuriem vēlaties veikt viena veida darbību. Varat noklikšķināt uz „Atlasīt visu“, lai atlasītu visus laukus ar vienu kultūraugu..
 6. No saraksta atlasiet kultūrauga nosaukumu (piemēram, ziemas kvieši) un noklikšķiniet uz „Mainīt kultūraugu“ vai apakšā noklikšķiniet uz „Dzēst laukus“ atkarībā no tā, kādu darbību izvēlējāties 4. darbībā.

 

Atceliet procesu, noklikšķinot uz „Atcelt“.

 

 

Minimālie lauka izmēri un blakus esošo objektu apstrāde

 

Lai izmantotu rīka Atfarm augu biomasas uzraudzību, nepieciešams augšupielādēt vismaz 100 m² (0,01 ha) lielus laukus. Satelīta datu nodrošinātāja dēļ netiek atbalstīti mazāki izmēri.

 

Lai izveidotu mainīgu slāpekļa mēslojuma devu (VRA) , lauku minimālajam izmēram jābūt 3 x 3 pikseļi = 60 * 60 = 3600 m². Tā kā pikseļos pie lauku robežām var būt jaukta informācija, tie ir jāizslēdz no aprēķiniem. Tas attiecas uz katru pikseli, kas pilnībā neatrodas laukā. Jaukta informācija nozīmē, ka satelīta pikselis ietver ne tikai datus no lauka, bet arī no blakus esošajiem objektiem, piemēram, ceļiem, zāles ceļiem, ūdensceļiem vai kokiem. Šie dati ir neobjektīvi, un tos nevar izmantot precīzai mēslošanai. Tāpēc rīkā Atfarm ir robežu apstrādes algoritms: To pikseļu dati, kas pilnībā neatrodas laukā, tiek aizstāti ar to blakus esošo pikseļu vidējo vērtību, kas pilnībā atrodas laukā.

 

Viens hektārs ir minimālais lauka lielums, kas nepieciešams, lai izveidotu mainīgu slāpekļa mēslojuma devu (VRA) karti  ar robežu apstrādi, izmantojot N-Sensora algoritmu. Rīkā Atfarm šis lielums ir tehniskais ierobežojums, kas nepieciešams, lai nodrošinātu,mainīgo devu karšu aprēķinu.

Vai šis raksts bija noderīgs?

19 no 19 novērtēja kā noderīgu

Ir vēl jautājumi? Nosūtīt pieprasījumu

Komentāri

0 comments

Lūdzu ieejiet lai varētu pievienot komentāru.