Mis on Vajaduspõhine väetamine (VPV)?

Tehnoloogia areng peegeldub ka põllumajanduses. Vajaduspõhine väetamine (VPV) abil on võimalik täpselt väetada. VPV tehnoloogiaga kohandatakse laotamismäär täpselt vastavalt asukoha või piirkonna omadustele. See säästab materjale, kulusid ning kaitseb paremini meie keskkonda.

 

 

Millist tüüpi VPV-d Atfarm pakub? Mis eristab Atfarm'i teistest tööriistadest?

 

Atfarm kasutab taimestiku indeksi arvutamiseks Sentinel-2 satelliitide andmeid. Satelliidifotosid uuendatakse regulaarselt ja see annab võimaluse luua VPV-kaarte lämmastikuga väetamiseks. Atfarm'i VPV kaardid põhinevad Yara N-Sensor sihtmäära algoritmil, mis teeb Atfarm'i eriliseks.

 

Yara N-Sensor on traktorile paigaldatud kaugseireseade, mis määrab lämmastikuvajaduse taimede tagasipeegeldavast valgusest. 1999. aastal võeti kasutusele Esimene N-Sensor (klassikaline) teravilja peal kasutamiseks.Kuni 2010. aastani on tehtud üle 250 katse, et täiustada selle jõudlust ja lisada juurde uusi programme. Atfarm kasutab põllukultuuride ja regioonispetsiifilist kalibreerimist, et luua satelliidikujutistel põhinevad lämmastiku VPV kaardid.

 

Enamus turul pakutavatest sarnasest vahenditest kasutavad NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ehk normaliseeritud erinevusega vegetatsiooni indeksit, mis põhineb punasel värvusel ja töötab läbi infrapunakiirguse. Tehnoloogia on rohkem kui 50 aastat vana ning seetõttu suudab ainult tuvastada erinevused varajastes kasvufaasides. Taimede võrsumise perioodist edasi kaotab NDVI indeks suuresti oma informatiivse väärtuse.

 

Praguseks suudab ainult Yara arendatud N-Sensor indeks tuvastada biomassi erinevusi pildistamise ajal ja pärast pildistamist. Hiljem suudab sensor selle põhjal luua täpseid VPV kaarte nendes kasvufaasides.

 

 

Milliseid VPV strateegiaid saab Atfarm'is valida?

Pärast seda, kui Atfarm'i algoritm on arvutanud taimede lämmastiku omastamise, saab valida kaks strateegiat.

 

 

Ühtlustus ehk tasandusväetamine

Tasandusväetamise strateegias kasutatakse suuremaid lämmastikukoguseid nendes põllu piirkondades, kus taimede biomass on väiksem, ehk lämmastiku omastamine on olnud madalam ning väiksemaid lämmastikukoguseid nendes piirkondades, kus biomass on suurem, ehk lämmastiku omastamine on olnud kõrgem. Seda lähenemist on vajalik kasutada siis, kui lämmastik on kasvu piirav tegur ja tahetakse põllul taimede kasvu ühtlustada. See strateegia on parim, kui seda kasutatakse varajastes kasvufaasides hooaja alguses, näiteks võrsumise soodustamiseks, siis kui taimed suudavad veel edasise kasvuperioodi jooksul kompenseerida kasvuerinevused.

 

 

Võimendusväetamine, ehk kasvu stimuleerimine

 

Kasvu võimendamise strateegia seisneb selles, et lämmastiku koguseid suurendatakse nendel põllu aladel, kus on rohkem biomassi ning lämmastiku vajadus suurem ja vähem lämmastikku kasutatakse aladel, kus on vähem biomassi ning lämmastiku vajadus madalam. Seda lähenemist on otstarbekas kasutada siis, kui põllukultuuride kasvu ja saagikust piiravad muud tegurid (nt vee kättesaadavus). Põllu nendele aladele, mis on kidura kasvuga ja mille taimede biomass on vähene, seal juhendab programmi ümberjaotusalgoritm vähendama minimaalset kasutusnormi, juhul kui biomassi mõõtmine langeb alla teatud taseme. See tagab selle, et väetise norme vähendatakse või ei anta üldse nendele aladel, kus ei ole oodata head saagikust, näiteks kui kultuur on saanud talve- või seisva vee kahjustusi.  Selle asemel, et kasutada madalate biomassiga aladel pigem kõrgemaid lämmastiku koguseid, eeldab võimendusväetamise valimine seda, et põllukultuuri on ebaökonoomne väetada ja seetõttu koguseid kärbitakse.

 

Soovitame võimendusväetamise strateegiat kasutada näiteks proteiini taseme tõstmiseks, et kindlustada kõrgem lämmastiku kontsentratsioon ja ennetada proteiini vähenemist just nendel põllu aladel, kus on oodata kõrgemat saagikust. Proteiini suurendamiseks on viimane väetamisring vaja teha pigem hilisemates kasvufaasides, teraviljadel näiteks alates kasvufaasist BBCH 37, siis kui lipuleht on juba nähtav.

 

Atfarm'is hetkel oma põllule VPV kaarti luues, saab valida taimekasvu soodustava võimendusväetamise ainult hilisemates kasvufaasides. Kui tahta aga taimede kasvu võimendada juba ka varajasemates kasvufaasides, siis tuleb luua VPV kaardi manuaalselt ja seejärel valida taimekasvu soodustava meetod.

Kas see artikkel oli abiks?

18 kasutajale 19st oli see abiks

Kas Sa ei leidnud mõnele küsimusele vastust? Sisesta pöördumine

Kommentaarid

0 comments

Palun logi sisse, et lisada kommentaar.