Hvordan opretter, redigerer og eksporterer jeg VRA-kort?

Når du har tilføjet dine marker, kan du oprette og eksportere dit VRA-kort ved at følge trinene eller videoerne nedenfor.

 

Venligst bemærk ved græsarealer: Du kan oprette tildelingskort for slætgræsmarker bestående af rajgræs, svingel og timothe med et kløverindhold på op til 5 %. Vi arbejder på at udvikle algoritme til marker med højere kløverindhold. 

 

 1. Åbn Atfarm.
 2. Vælg den ejendom, du vil oprette VRA-kortet for.
 3. Vælg den mark, du vil oprette VRA-kortet for.
 4. Klik på "Hent anbefaling".
 5. Vælg "Tildelingskort med variabel dosering".
 6. Vælg dato for biomassekortet. Du skal bruge det seneste billede uden skyer.
 7. Vælg vækststadiet for din afgrøde for den dato, hvor biomassekortets billede blev taget.
 8. Klik på "Fortsæt".
 9. Indtast N-målmængden, den nedre og øvre grænse, gødningen og % N-indholdet.
 10. Klik på "Generer automatisk" (beregning baseret på N-Sensor-vegetationsindekset/N-Sensor-biomassebilledet) eller "Opret manuelt" for at oprette dit VRA-kort manuelt.
 11. Hvis du vælger at generere VRA-kortet automatisk, vælger du nu mellem zone- og rasterkort. Hvis du valgte at oprette VRA-kortet manuelt, kan du nu justere din mark med penselredigeringsværktøjet.
 12. Klik på "Eksporter".
 13. Dit VRA-kort er nu gemt i Atfarm. Vælg mellem de viste terminaleksportmuligheder og eksporten til vores gratis Atfarm-mobilapp på din smartphone.
 14. Klik på downloadsymbolet ud for de eksportmuligheder, du har valgt.
 15. Dit VRA-kort gemmes nu som en .zip-fil på din computer eller sendes til Atfarm-mobilappen på din smartphone.

 

Du kan eksportere VRA-kortene direkte, når du har oprettet dem, eller du kan eksportere dem når som helst bagefter. Du kan finde dine gemte VRA-kort i din visning af markoplysninger.

 

Nu kan du overføre dit VRA-kort til din terminal.

 

 

AmaTron 3 Shapefile

 

 

 

AmaTron 4 Shapefile

 

 

 

Bogballe Shapefile

 

 

 

IsoMatch Tellus PRO ISO-XML

 

 

 

RAUCH CCI 100 Shapefile

 

 

 

RAUCH CCI 1200 Shapefile

 

 

 

Trimble Shapefile

 

 

 

 

Hvorfor advares jeg af systemet om, at satellitbilledet er ældre end fem dage?

 

Tildelingskortene med variabel dosering (VRA) oprettes baseret på biomassebilleder. Bedste praksis er at oprette et VRA-kort ud fra et aktuelt billede, da det afspejler afgrødens aktuelle status. Ældre billeder kan potentielt vise biomasseværdier, der ikke repræsenterer den aktuelle tilstand. Så når du bruger gamle billeder, skal du sikre, at de afspejler den aktuelle tilstand af afgrøden på marken.

 

 

Hvorfor skal jeg vælge et vækststadium?

 

Vi anbefaler et vækststadium afhængigt af den afgrøde, du vælger. Vores algoritme fungerer baseret på tusindvis af prøver og laboratorietest og tilpasser sig afgrøde- og vækststadiet.

 

 

Hvilke oplysninger skal jeg give for at oprette VRA-kortet?

 

N-målmængden er den gennemsnitlige kvælstofmængde, som du vil tilføre på din mark. Den bruges som den primære inputværdi for algoritmerne. Satellitbillederne giver oplysninger om de forskellige kvælstofoptagelser i marken, men de giver ikke passende absolutte kvælstofværdier at arbejde med. Du kan bruge vores N-Tester til at bestemme den agronomisk optimale N-mængde til din næste tilførsel.

 

Den nedre og øvre grænse er indstillingsgrænser for N-Sensor-algoritmen, som du kan bruge til at justere den til dit tillidsniveau.

 

Vælg den gødning, du vil tilføre på din mark, i en rulleliste. Hvis gødningen ikke er på listen, bedes du læse nedenfor.

 

Procentværdien af N-indhold udtrykker mængden af kvælstof i 100 kg gødning.

 

 

Min gødning findes ikke i rullelisten.

 

Hvilke gødninger der tilbydes, er baseret på dit land. Hvis gødningen ikke er i rullelisten, skal du vælge "Anden flydende gødning" / "Andre faste gødninger". Klik derefter på "Opret manuelt". Nu kan du manuelt tegne VRA-kortet.

 

 

Opret dit VRA-kort manuelt ved hjælp af penselredigeringsværktøjet

 

Du kan justere og redigere dit VRA-kort med penselredigeringsværktøjet og justere gødningszoner og -mængder.

 

Følg disse trin for at justere gødningsmængden for hver penselfarve:

 

 1. Klik på tallet under en bestemt penselfarve.
 2. Rediger tallet.
 3. Nu justeres penselfarvens gødningsmængden, og alle pixler i denne farve opdateres automatisk med den nye kvælstofmængde.

 

Følg disse trin for at ændre gødningszonerne på dit VRA-kort:

 

 1. Vælg en penselfarve med den kvælstofmængde, du vil tilføre på en bestemt del af din mark, ved at klikke på den.
 2. Penslen er nu aktiveret. Din markør ændres til den valgte farve. Hvis du vil slå penslen fra, skal du klikke på penselfarven igen.
 3. Klik med penslen på de pixler på dit VRA-kort, som du vil ændre.
 4. Farven på den specifikke pixel ændres til den farve, du valgte.

 

Tip: Du kan zoome ind på VRA-kortet med plustegnet eller med musens scrollehjul for at tegne mere nøjagtigt.

 

 

Hvad betyder cellestørrelse?

 

Cellestørrelsen henviser til pixelens rumlige opløsning fra satellitdataene.

 

 

Hvad er forskellen på "Zonekort" og "Rasterkort"?

 

Hvis du oprettede dit VRA-kort automatisk, kan du vælge mellem zone- og rasterkort.

 

 

Zonekort

 

Hvis du opretter dit VRA-kort som et zonekort, grupperes mængderne i områder med lignende værdier. Overgangene oprettes i trin på 10 %. Det gør det nemmere at bruge de spredere, der har knapper til at justere +/- 10 %. Zonekortet er bedst at bruge til manuel tilførsel eller ældre terminaler.

 

 

Rasterkort

 

Hvis du opretter dit VRA-kort som et rasterkort, beregnes mængden pr. celle. Brug af rasterkortet vil give dig maksimal præcision til det bedste udstyr på markedet.

 

 

Hvorfor er der mellemrum mellem pixlerne på VRA-kortet? Hvorfor er der tilførselspixel uden for markskellene?

 

Hver pixel på VRA-kortet repræsenterer midten af et kvadrat på 20 x 20 m. Ved at bruge dette design giver vi dig mulighed for at se biomassen på din mark via pixlerne.

 

Hvert hjørne af marken skal have en N-værdi tilknyttet, også selvom det meste af kvadratet på 20 x 20 m ligger uden for marken. Det er for at din spreder kan læse VRA-kortet. Du skal blot arbejde på markskellene, som du normalt gør.

 

 

Hvilken filtype skal jeg eksportere?

 

Den filtype, du skal downloade, afhænger af din sprederterminaltype. Du kan finde disse oplysninger i brugermanualen til din sprederterminal.

 

Hvis du vil undersøge din terminal og spreders kompatibilitet, kan du kontakte vores kundesupportteam og bede om en testfil. Vi sender dig filen med anvisninger, så du hurtigt kan kontrollere dit udstyrs kompatibilitet.

 

 

Kan jeg oprette VRA-kort til flere marker på én gang?

 

Du kan desværre kun oprette VRA-kort til én mark ad gangen. Men vi arbejder på at forbedre vores software.

Var denne artikel en hjælp?

38 ud af 43 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.