Hvordan tilføjer og redigerer jeg marker?

Når du har oprettet din ejendom, kan du føje marker til din ejendom ved at uploade eller tegne dem.

 

 

Upload marker

 

Du kan overføre dine marker til Atfarm ved at importere shapefiler. Sørg for, at din shapefil er komprimeret som en zip-fil. Vi accepterer også xmlgmlkmlkmz eller shapefil. Desuden er det vigtigt at overholde den maksimum og minimum markstørrelse, når du uploader marker.

 

Du får typisk en fil med dine markskel fra den lokale myndighed, der registrerer markskel. Ellers kan du muligvis downloade dem via din software til ejendomsadministration.

 

Følg disse trin for at overføre dine marker til Atfarm:

 

 1. Åbn Atfarm.
 2. Vælg den ejendom, du vil føje en mark til.
 3. Klik på "Tilføj mark".
 4. Klik på "Overfør marker".
 5. Klik på "Vælg dine filer", og vælg de filer, der skal uploades fra din computer, eller find filerne på din computer, og træk og slip dem til den viste side.
 6. Du kan nu se markens omrids på kortet. Kontrollér, om placeringen af din mark er korrekt. Hvis ikke, skal du klikke på pilene nedenfor for at ændre koordinatsystemet, indtil markens omrids stemmer overens med koordinatsystemet.
 7. Klik på "Bekræft".
 8. Du får en meddelelse om, hvorvidt overførslen er fuldført eller ej. Hvis den er, får du en oversigt over antallet af marker, du har uploadet, og det samlede antal hektarer.

 

Hvis du har brug for support til filoverførslen, bedes du kontakte vores kundesupportteam. Vi kan hjælpe dig med importen. For at fremskynde supportprocessen skal du vedhæfte filen med dine marker.

 

 

Tegn marker

 

Du kan også tegne dine marker ved at følge disse trin:

 

 1. Åbn Atfarm.
 2. Vælg den ejendom, du vil føje en mark til.
 3. Klik på "Tilføj mark".
 4. Klik på "Opret manuelt".
 5. Trin A: Indtast dit postnummer/din adresse, eller klik på "Find min position" for at finde din mark på kortet.
 6. Trin B: Vælg dit værktøj. Du kan vælge at tegne en ydre og indre grænse, at slette et punkt eller starte helt forfra.
 7. Når du er færdig med at tegne, skal du klikke på "Gem skel".
 8. Indtast afgrødeklassen og -typen samt marknavnet.
 9. Klik på "Gem mark".
 10. Markoversigten og biomassebillederne for din oprettede mark vises nu på din skærm.

 

Tip: Du kan zoome ind på kortet  med plustegnet eller med musens scrollehjul for at tegne mere nøjagtigt. Du kan flytte kortet ved at klikke på det, holde museknappen nede og trække kortet.

 

Du kan redigere dine markskel og markoplysninger og slette din mark når som helst, efter du har føjet dem til Atfarm, ved at klikke på de tre små prikker ved siden af din marks navn og vælge den ønskede indstilling.

 

 

Tegn det ydre markskel

 

Begynd at tegne din mark ved at oprette den ydre grænse ved at følge disse trin:

 

 1. Vælg "Ydre grænse".
 2. Start med at tegne ved at klikke på et yderhjørne af marken med markøren.
 3. Tegn langs med det ydre markskel, indtil du er tilbage ved dit startpunkt.
 4. Færdiggør tegningen ved at klikke på dit startpunkt.

 

 

Tegn et indre markskel for at udelukke områder inden for marken

 

Nogle marker har ikke-produktive områder såsom små søer og træer. Du skal oprette en indre grænse inden for marken, så Atfarm udelukker disse områder fra beregningen af den gennemsnitlige mængde gødning til din mark. 

 

Følg disse trin:

 

 1. Klik på "Indre grænse".
 2. Klik på et udvendigt hjørne af det område, du vil udelukke.
 3. Tegn langs det område, du vil udelukke, indtil du er tilbage ved dit startpunkt.
 4. Færdiggør tegningen ved at klikke på dit startpunkt.

 

 

Rediger grænser, og slet punkter

 

Følg disse trin for at ændre markens ydre eller indre grænse:

 

 1. Klik på en af de hvide prikker på markens markskellinje, hold museknappen nede, og træk punktet til det sted, hvor det skal være.
 2. Slip museknappen.

 

Følg disse trin for at slette et bestemt punkt på markskellet:

 

 1. Klik på "Slet punkt".
 2. Klik på det punkt, du vil slette, på markskellet.

 

Hvis du vil slette hele tegningen, skal du klikke på "Start forfra".

 

 

Ændring af markoplysninger såsom navn, område og afgrødetype

 

Hvis du vil ændre markoplysningerne for en af dine marker, skal du følge disse trin:

 

 1. Åbn Atfarm.
 2. Vælg den ejendom, der skal redigeres.
 3. Vælg den mark, der skal redigeres.
 4. Klik på de tre små prikker ved siden af markens navn.
 5. Klik på "Rediger detaljer".
 6. Indtast marknavnet, området og afgrødetypen.
 7. Klik på "Gem mark".

 

 

Slet en mark

 

Du kan slette en mark ved at følge disse trin:

 

 1. Åbn Atfarm.
 2. Vælg den ejendom, der skal redigeres.
 3. Vælg den mark, der skal slettes.
 4. Klik på de tre små prikker ved siden af markens navn.
 5. Klik på "Slet mark".
 6. Du skal bekræfte det en sidste gang i et pop op-vindue.
 7. Klik på "Slet mark" for at slette marken, eller klik på "Annuller" for at beholde marken.

 

 

Kan jeg udføre den samme handling på flere marker på én gang?

 

Du kan tildele en afgrødetype til en eller flere marker eller slette en eller flere marker på én gang ved at følge disse trin:

 

 1. Åbn Atfarm.
 2. Vælg den ejendom, der skal redigeres.
 3. Klik på de tre små prikker ud for din ejendoms navn.
 4. Vælg "Skift afgrødetype" eller "Slet marker", afhængigt af hvilken handling du vil udføre.
 5. Klik på afkrydsningsfeltet ud for alle de marker, du vil udføre handlingen på. Du kan klikke på "Vælg alle" for at vælge alle marker inden for én afgrødetypekategori.
 6. Vælg afgrødeklassen og -typen i rullelisten, og klik på "Skift afgrødetype" eller på "Slet marker" nederst, afhængigt af hvilken handling du valgte i trin 4.
 7. Du kan annullere processen ved at klikke på "Annuller".

Var denne artikel en hjælp?

28 ud af 29 fandt dette nyttigt

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.