Какво е торене с променлива норма (VRA)?

Прогресът на технологиите се отразява и в земеделието. Прецизното торене се извършва чрез използване на торене с променлива норма (VRA). С VRA технологията скоростта на торене се регулира прецизно спрямо местоположението или характеристиките на дадена област. Това спестява материали и разходи и защитава по-добре околната среда.

 

 

Какъв тип VRA предоставя Atfarm? Какво различава Atfarm от други инструменти?

 

Atfarm използва данни от сателитите Sentinel-2, за да изчисли вегетационен индекс. С редовно актуализираните сателитни изображения можете да създадете VRA карти за азот за вашите полета. VRA картите в Atfarm са базирани на алгоритъма за целева норма с N-Sensor на Yara, който прави платформата Atfarm специална.

 

N-Sensor на Yara е монтиращо се на трактор измервателно устройство с отдалечен достъп, което определя нуждата от азот, като измерва коефициента на отразяване на светлината на посевите. Първият N-Sensor (Classic) е въведен през 1999 г. за използване със зърнени култури и повече от 250 опита са извършени, за да се прецизира производителността му и да се добавят нови програми. Atfarm използва тези калибрирания, специфични за посевите и региона, за да създаде VRA картите за азот на базата на сателитни изображения.

 

Почти всички други предлагани инструменти използват NDVI (нормализиран разликов вегетационен индекс) на база на червена или почти инфрачервена радиация – технология, която е по-стара от 50 години – и затова може да открива само разликите в ранните етапи от растежа. От заснемането на развитието на растенията този индекс се насища много бързо и губи информативната си стойност.

 

Засега само Индексът на N-Sensor, разработен от Yara, може да направи разликите в биомасата видими по време и след заснемане и създаване на прецизни VRA карти за тези етапи от растежа.

 

 

Кои VRA стратегии може да се изберат в Atfarm?

 

След като алгоритъмът на Atfarm изчисли усвояването на азот от покривката, може да се изберат две стратегии:

 

 

Изравняване

 

Стратегията за изравняване адресира по-високи норми на азот с области с по-ниска биомаса/усвояване на азот и по-ниски норми за области с по-висока биомаса/усвояване на азот. Това се използва най-добре, когато азотът е ограничаващ растежа фактор и вие искате да се уверите, че всички области в полето ви съдържат достатъчно азот. Стратегията се използва най-добре, когато посевите могат все още да компенсират разлики в растежа, обикновено по време на братене, вретенене и флагов лист.

 

Подсилване

 

Подсилването е насочено към по-високи норми на азот за области с по-висока биомаса/усвояване на азот и по-ниски норми на азот за области с по-ниска биомаса/усвояване на азот. Това се използва най-добре, когато други фактори (напр. наличието на вода) ограничава растежа на посевите и потенциалния добив.  Ограничаването на биомасата  инструктира преразпределителния алгоритъм да ограничи до минимум нормата за торене, когато измерването на биомасата падне под определено ниво. Това гарантира, че азотът няма да се хаби в области от полето, които вероятно няма да дадат реколта поради увреждане на посевите, водонасищане и т.н. Вместо да се тори с много големи норми азот поради ниските стойности на биомасата, се предполага, че не е икономически ефективно посевите да се обработват и следователно те се ограничават.

 

Също така се препоръчва да използвате стратегията за подсилване за протеиново обогатяване, за да осигурите консистентни протеинови концентрации и да предотвратите протеиново обедняване в области с високи добиви. Протеиновото обогатяване е предназначено за последното торене в по-късни етапи от растежа. За зърнени култури това обикновено означава от GS60 при цъфтеж, но може също да се избере от GS37 – начало на флафов лист.

 

Когато създавате VRA карта за полето си, можете да изберете алгоритъма за подсилване само за късните етапи от растежа. Ако искате да изберете метод за подсилване за по-ранни етапи от растежа, можете да създадете VRA картата ръчно и след това да изберете метода на подсилване.

Беше ли полезна тази статия?

18 от 20 считат материала за полезен

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.