Как да използвам картите за торене с мобилното приложение на Atfarm?

След като експортирате картата за торене с променлива норма (VRA) към смартфона си, следвайте тези стъпки:

 

 1. Отворете мобилното приложение на Atfarm.
 2. Изберете фермата, за която искате да използвате VRA картата.
 3. Изберете полето, за което искате да използвате VRA картата.
 4. Отваря се изглед на подробни данни за полето.
 5. Превъртете надолу и изберете желаната VRA карта. Съвет: Можете също да създадете VRA карта директно в приложението на Atfarm с помощта на бутона „Добавяне на карта за торене“.
 6. Вашата генерирана VRA карта ще се отвори сега.
 7. Щракнете върху „Създаване на задача за торене“.
 8. Изберете между режимите „Чрез скорост“ и „Чрез норма на дебит“.
 9. Щракнете върху „Начало на шофирането“.
 10. Активирайте местоположението си.
 11. Започнете да шофирате.
 12. След като завършите торенето, щракнете върху „Отбелязване като завършено“.
 13. Щракнете върху „Потвърждаване на завършването“, за да завършите задачата за торене, или върху „Продължаване на шофирането“, за да продължите торенето.
 14. Можете да намерите завършената задача за торене в общия преглед на полето на вашето поле.

 

Важни инструкции:

 • Поставете телефона си в кабината на трактора.
 • Настройте GPS точността в смартфона си на „висока“.
 • Обикновено системата GPS не е особено точна в гори и дълбоки долини.
 • Настройте торачката/пръскачката си правилно.

 

 

Режими „Чрез скорост“ и „Чрез норма на дебит“

 

„Торене със скорост“ = режим на шофиране

 

Не е възможно да се регулира нормата на дебит на разпръсквачката на тор, докато шофирате, можете да регулирате скоростта на шофиране в режима на шофиране.

 

След като сте следвали стъпките, описани по-горе, и сте избрали „По скорост“ като режим в стъпка 8, следвайте тези стъпки:

 

 1. Въведете предпочитаната средна скорост под „средна“.
 2. Настройте разпръсквачката на средната норма на дебит и средната осреднена скорост, показана на екрана.
 3. В полето се придържайте към скоростта на шофиране, показана в приложението.

 

Важна информация:

Въпреки че режимът за управление осигурява на всички потребители лесен достъп до торене с променлива норма, съществуват технически ограничения. Тъй като трябва да поддържате постоянни обороти на двигателя, за да гарантирате равномерно разпръскване, трябва да сменяте предавките, за да регулирате скоростта. Следователно, тракторът, който използвате на полето, трябва да има поне няколко предавки в диапазона на скоростта. За да избегнете падане на скоростта при смяна на предавките, е препоръчително да използвате трактор с трансмисия с превключване под натоварване или с безстепенна CVT/IVT трансмисия. Използването на трактори с малък брой предавки или, ако превключването изисква натискане на съединителя, може да доведе до шофиране с твърде ниска скорост и нежелано разпръскване.

 

 

„Торене по разжонда норма“ = режим чрез норма на дебит

 

Ако вашата разпръсквачка е оборудвана с терминал, който позволява промяна на нормите на дебит в движение, трябва да използвате режима чрез норма на дебит.

 

След следване на стъпките, описани по-горе, и избор на „Чрез норма на дебит“ като режим в стъпка 8, следвайте тези стъпки:

 

 1. Настройте торачката/пръскачката на средната норма на дебит, показана на екрана.
 2. В полето се придържайте към нормата на дебит, показана в приложението. 

 

 

Защо трябва да избера държава в мобилното приложение на Atfarm?

 

Изборът на държавата се отнася както за езика, така и за калибриранията, специфични за региона. Резултатите от измерванията, които ще получите в приложението, са специфични за посевите и се прилагат само за системата за производство и геолокацията, за която са били разработени и тествани. Потребителският интерфейс автоматично се настройва на езика на избраната държава.

 

В момента не е възможно да се отдели езикът от калибрирането.

Беше ли полезна тази статия?

8 от 8 считат материала за полезен

Имате още въпроси? Подаване на заявка

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.